Waarom een innovatie pop-up

Met de Innovatie Pop-Up geeft u uw organisatie of gemeente gedurende 3 tot 5 dagen een inspiratie boost als het gaat om de inzet van nieuwe technologie. Het zorgt ervoor dat meer medewerkers, klanten, partners en inwoners de trends en nieuwe technologieën begrijpen en ervaren. U heeft de mogelijkheid om vernieuwende ideeën binnen uw organisatie bespreekbaar te maken en te belichten, maar bijvoorbeeld ook om als gemeente onderwerpen zoals ‘Langer Zelfstandig Thuis Wonen’ voor bedrijven, zorginstellingen en inwoners op de kaart te zetten.

Onze Innovatie Pop-Up vergroot enorm de motivatie bij uw medewerkers omdat zij actief participeren, biedt een platform om relaties te betrekken, zorgt voor exposure door de pers door haar relevantie en draagt sterk bij aan de branding van uw organisatie als innovatieve werkomgeving. Daarnaast draagt het bij gemeentes bij aan (nieuwe) samenwerkingen, sociale initiatieven en mooie ontwikkelingen.

Interview met Marco van der Wel, directeur van woningcoöperatie over het waarom en het effect van innovatie pop-up voor zijn organisatie. Zie video.

Innovatie pop-up

Wilt u medewerkers, relaties, partners of inwoners kennis laten maken met nieuwe technologie?

Innovatie pop-up

De innovatie pop-up bestaat uit een fraai vormgegeven ‘stand’ voor het ervaren van nieuwe technologie. Daarnaast bestaat het programma uit keynotes, workshops, informatie over technologietrends, ontmoetingen met robots en een ideeënbus 4.0 voor het bedenken van vernieuwing in uw organisatie of gemeente. Hiermee maakt u een start met een platform waar medewerkers en/of inwoners nadenken over nieuwe toepassingen voor verschillende uitdagingen.

Samenstelling innovatie pop-up

De invulling van de Innovatie Pop-Up en het programma eromheen doen wij altijd in overleg met onze opdrachtgevers. Een voorbeeld van de verschillende mogelijkheden:

 • Ervaar de dementiefiets.
 • Maak kennis met de fysiotherapie van de toekomst met behulp van VR.
 • Ben jij slimmer dan een slimme assistent? Probeer ze uit en kijk wat ze voor jou kunnen doen.
 • Pepper de MC, die gedurende de dag vertelt over nieuwe ontwikkelingen en leuke filmpjes aankondigt.
 • Interactieve lezing over Robots in de Zorg.
 • Interactieve lezing over Robots in het Onderwijs.
 • Inspirerende keynote van internationaal keynote spreker Randall van Poelvoorde.
 • De technologische database, welke recente ontwikkelingen zijn er in jouw branche?
 • Raad de technologie jouw leeftijd? Wat kan en wil je met big data?
 • Verschillende thema (mid-)dagen/avonden te plannen voor leveranciers, klanten, bedrijfsleven, onderwijs, zorg.

De Innovation Pop-Up wordt altijd bemenst door onze eigen medewerkers en mensen vanuit de opdrachtgever. Uiteraard hoort hierbij een training over de verschillende aanwezige technologieën, zodat ook zij geïnspireerd en geïnformeerd demonstraties kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden. Op die manier versterken wij samen met u de band met uw doelgroep.

Mijn organisatie en medewerkers laten kennismaken met technologie, wat doet het en kan ik er iets mee? Componenten waaruit de innovatie pop-up zou kunnen bestaan zijn:

 • Een keynote over exponentiële technologie. Wat komt er op ons af, waarom gaat dit ons leven veranderen en hoe gaan we hiermee om?
 • Uitleg over de aanwezig technologie binnen de Innovatie pop-up
 • Een team-meeting met een aantal korte workshops over verschillende thema’s zoals robotisering, kunstmatige intelligentie, telewerken en spraaktechnologie
 • Workshops met een andere invalshoek zoals de Design Thinking methode om voor uw organisatie nieuwe concepten te ontwikkelen, en een workshop over de ethische aspecten van innovatie en technologie.
 • Ideeënbus 2.0, gedurende de hele periode medewerkers / relaties actief uitnodigen om na te denken hoe zij dit zouden willen toepassen voor uw klanten.
 • ….

De innovatie pop-up vormt een geheel van elementen die ervoor zorgen dat uw medewerkers/relaties technologie en de impact ervan begrijpen, dat zij het kunnen ervaren en dat zij een eerste stap zetten om relevante dienstverlening te ontwikkelen.

Tech experience evenement

[apss_share]

Robot populaire gast in de Innovation pop-up bij Zeeuwland

Als onderdeel van de week van de innovatie die op initiatief van woningcoöperatie Zeeuwland op poten is gezet. Aanvankelijk om de innovatiekracht te prikkelen van de eigen medewerkers. Maar gaandeweg de voorbereidingen kregen ook allerlei partners van Zeeuwland er lol in. Het resultaat? Een week lang events in samenwerking met onder meer gemeente, Rabobank, installatiebedrijf Steutel en SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio). Events die verder gaan dan collectief met de onvermoeibare Pepper te flirten. Het zijn bijeenkomsten die aansporen om na te denken over de bijdrage die technologie kan leveren aan zorg en het zelfstandig en prettig wonen thuis.

Het hele artikel en de video vindt u op PCZ – robot-pepper-is-de-populairste-gast-in-de-innovation-pop-up-bij-zeeuwland