Waarom een innovation pop-up

Met de Innovation Pop-Up geeft u uw organisatie of gemeente gedurende 3 tot 5 dagen een inspiratie boost als het gaat om de inzet van nieuwe technologie. Het zorgt ervoor dat meer medewerkers, klanten, partners en inwoners de trends en nieuwe technologieën begrijpen en ervaren. U heeft de mogelijkheid om vernieuwende ideeën binnen uw organisatie bespreekbaar te maken en te belichten, maar bijvoorbeeld ook om als gemeente onderwerpen zoals ‘Langer Zelfstandig Thuis Wonen’ voor bedrijven, zorginstellingen en inwoners op de kaart te zetten.

Onze Innovatie Pop-Up vergroot enorm de motivatie bij uw medewerkers omdat zij actief participeren, biedt een platform om relaties te betrekken, zorgt voor exposure door de pers door haar relevantie en draagt sterk bij aan de branding van uw organisatie als innovatieve werkomgeving. Daarnaast draagt het bij gemeentes bij aan (nieuwe) samenwerkingen, sociale initiatieven en mooie ontwikkelingen.

Innovation Pop-Up

Ik wil graag meer weten over de mogelijkheden om mijn innovatie-dag een boost te geven met workshops, keynotes en/of de inzet van technologie en robots.

 

Neem contact met mij op

Interview met Marco van der Wel, directeur van woningcoöperatie Zeeuwland

Over het waarom en het effect van innovatie pop-up voor zijn organisatie

Voorbeeld van de bijbehorende media aandacht

Interview met Astrid Vrolijk, directeur Stadkamer

Over de Innovation pop-up bij Stadkamer Zwolle

Innovatie pop-up

De ‘Innovation Pop-Up’ bestaat uit een fraai vormgegeven ‘stand’ voor het ervaren van nieuwe technologie. Daarnaast bestaat het programma uit keynotes, workshops, informatie over technologietrends, ontmoetingen met robots en een ideeënbus 4.0 voor het bedenken van vernieuwing in uw organisatie of gemeente. Hiermee maakt u een start met een platform waar medewerkers en/of inwoners nadenken over nieuwe toepassingen voor verschillende uitdagingen.

Samenstelling ‘Innovation Pop-Up’

De invulling van de Pop-Up en het programma eromheen doen wij altijd in overleg met onze opdrachtgevers. Een voorbeeld van de verschillende mogelijkheden:

  • Ervaar de dementiefiets
  • Maak kennis met de fysiotherapie van de toekomst met behulp van VR
  • Ben jij slimmer dan een slimme assistent? Probeer ze uit en kijk wat ze voor jou kunnen doen
  • Pepper de MC, die gedurende de dag vertelt over nieuwe ontwikkelingen en leuke filmpjes aankondigt
  • Interactieve lezing over Robots in de Zorg
  • Interactieve lezing over Robots in het Onderwijs
  • Inspirerende keynote van internationaal keynote spreker Randall van Poelvoorde
  • De technologische database, welke recente ontwikkelingen zijn er in jouw branche?
  • Raadt de technologie jouw leeftijd? Wat kan en wil je met big data?
  • Verschillende thema (mid-)dagen/avonden te plannen voor leveranciers, klanten, bedrijfsleven, onderwijs, zorg.

De Innovation Pop-Up wordt altijd bemenst door onze eigen medewerkers en mensen vanuit de opdrachtgever. Uiteraard hoort hierbij een training over de verschillende aanwezige technologieën, zodat ook zij geïnspireerd en geïnformeerd demonstraties kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden. Op die manier versterken wij samen met u de band met uw doelgroep.

De innovatie pop-up vormt een geheel van elementen die ervoor zorgen dat uw medewerkers/relaties technologie en de impact ervan begrijpen, dat zij het kunnen ervaren en dat zij een eerste stap zetten om relevante dienstverlening te ontwikkelen.

 

Neem contact met mij op