Afgelopen tijd heb ik weer een aantal lezingen gegeven. Deze lezingen gaan over robots en technologie, en alles wat daarmee samenhangt: de ontwikkelingen op dit gebied, het gebruik ervan binnen onderwijs en zorg, en alle aanpalende technologische ontwikkelingen.

Ik vind het altijd erg leuk om de mensen te informeren over wat er allemaal in de wereld gebeurt op het gebied van technologie. Het is fascinerend om te zien hoe snel de technologie zich ontwikkelt en hoe het ons dagelijks leven beïnvloedt, van de manier waarop we werken en leren tot hoe we voor onze gezondheid zorgen.

Tijdens de lezingen probeer ik de complexe technische concepten op een toegankelijke manier uit te leggen, zodat iedereen ze kan begrijpen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de mogelijkheden en uitdagingen die technologie met zich meebrengt, zodat ze beter kunnen begrijpen hoe ze deze kunnen toepassen in hun eigen leven en werk.

Het is geweldig om te zien hoe geïnteresseerd en betrokken het publiek is tijdens de lezingen. De vragen die ze stellen zijn vaak heel inspirerend en laten me nadenken over nieuwe manieren waarop technologie ons leven kan verbeteren.

Al met al ben ik dankbaar dat ik de kans krijg om mijn kennis te delen en bij te dragen aan een beter begrip van de wereld van technologie.