Innovatie binnen de Gemeente

Innovatie en gemeenten worden meestal niet in één adem genoemd. Toch hebben gemeenten een sleutelrol als het gaat om het stimuleren van innovatie. Gemeenten worden geconfronteerd met tal van uitdagingen, waarvoor een klassieke benadering niet genoeg is, waarvoor meer innovatiekracht aangeboord moet worden. 

Waarom innovatie

Elke gemeente wordt doorlopend geconfronteerd met onderwerpen die vragen om vernieuwing. Denk aan huisvesting, duurzaamheid,  krimp in de regio, of juist om krapte op de woning- en/of arbeidsmarkt op te lossen. Daarnaast hebben wijzigingen in onze zorgstelsel en onze maatschappij veel impact op veiligheid, gezondheid en eenzaamheid.

Thema’s waar gemeenten en haar stakeholders het niet redden met de traditionele manier van denken en werken. Veel gemeenten zijn gebaat bij manieren waarop zij innovatie kunnen stimuleren. Met elkaar beter in staat te zijn om te reageren op de grote verscheidenheid aan uitdagingen die op ons afkomen. Als gemeente is het daarom belangrijk om initiatief te nemen en een omgeving aan te bieden om innovatie te creëren. 

Hoe innovatie activeren

Gemeenten zouden hiervoor een ‘ecosysteem’ kunnen faciliteren in de context van innovatie. Laat uw medewerkers, burgers en andere stakeholders binnen een korte periode van één week of een aantal dagen een programma doorlopen. Onze Innovatie Pop-Up biedt een platform om diverse stakeholders te betrekken en een boost te geven aan innovatie binnen uw gemeente. Een invulling zou er als volgt uit kunnen zien:

 • Dag 1 : Medewerkers gemeente en provincie
 • Dag 2 : Dag voor zorg en welzijn  
 • Dag 3 : Dag voor het onderwijs
 • Dag 4 : Dag voor het bedrijfsleven 
 • Dag 5 : Dag voor het publiek

Per dag kan er maatwerk invulling worden toegevoegd met bijvoorbeeld een keynote, workshop of design thinking sessies.

Astrid Vrolijk, Stadkamer – Gemeente zwolle, en Marco van der Wel – woningcoöperatie Zeeuwland, delen graag hun ervaring met u.

Innovatie binnen de gemeente – Stadkamer Zwolle

Terugblikken met Astrid Vrolijk, directeur Stadkamer over de bijdrage van de innovatie pop-up

https://www.facebook.com/rtvfocuszwolle/videos/2161651977486694/

Innovatie bij woningcoöperatie Zeeuwland

Terugblikken met Marco van der Wel, directeur Zeeuwland over de bijdrage van de innovatie pop-up

Innovatie pop-up

Innovatie pop-up

De innovatie pop-up bestaat uit een fraai vormgegeven ‘stand’ voor het ervaren van nieuwe technologie. Daarnaast bestaat het programma  uit keynotes, workshops, informatie over technologietrends, ontmoetingen met robots en een design thinking sessies voor het creëren van vernieuwing binnen organisaties. 

Een mogelijke invulling

 • Een keynote over exponentiële technologie of de ethische aspecten van innovatie en technologie. Wat komt er op ons af, waarom gaat dit ons leven veranderen en hoe gaan we hiermee om?
 • Workshops, robots en technologie in de zorg, over relevante thema’s zoals langer thuis wonen, dementie ondersteuning en het nieuwe werken in de zorg.
 • Workshops, robots en technologie in het onderwijs, over relevante thema’s zoals digitale vaardigheden, het leren in de toekomst en het belang van technologie
 • Team-meetings met de Design Thinking methode om nieuwe concepten te ontwikkelen. Samen werken aan innovatie met behulp van technologie om onze dienstverlening en de inrichting van de samenleving relevant te houden
 • Uitleg over de aanwezig technologie binnen de Innovatie pop-up
 • ….

De invulling van een “innovatieweek” doen wij in overleg en samen met u en uw medewerkers

Wat levert het op

 • Betrokken medewerkers! Verander de cultuur, door de silo’s tussen afdelingen af te breken.
 • Nieuwe inzichten! Verse kennis ten behoeven van het creëren van nieuwe producten en diensten.
 • Wordt aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers! Door een innovatieve uitstraling!
 • Oja, en hit the news! 

Voor afstemming kunt u ons ook bellen op +31(0)85 303 88 15

 

[apss_share]

Robot populaire gast in de Innovation pop-up bij Zeeuwland

Als onderdeel van de week van de innovatie die op initiatief van woningcoöperatie Zeeuwland op poten is gezet. Aanvankelijk om de innovatiekracht te prikkelen van de eigen medewerkers. Maar gaandeweg de voorbereidingen kregen ook allerlei partners van Zeeuwland er lol in. Het resultaat? Een week lang events in samenwerking met onder meer gemeente, Rabobank, installatiebedrijf Steutel en SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio). Events die verder gaan dan collectief met de onvermoeibare Pepper te flirten. Het zijn bijeenkomsten die aansporen om na te denken over de bijdrage die technologie kan leveren aan zorg en het zelfstandig en prettig wonen thuis.

Het hele artikel en de video vindt u op PCZ – robot-pepper-is-de-populairste-gast-in-de-innovation-pop-up-bij-zeeuwland